Hur många dog i spanska sjukan?

Datum:

Spanska sjukan härjade under åren 1918-1920 och dödade mellan 50 miljoner och 100 miljoner människor över hela världen. Siffrorna man kan hitta kring detta går isär då olika mätningar har räknat in olika faktorer. 

En tidig uppskattning från 1927, om hur många dog i spanska sjukan i världen, satte den globala dödligheten till 21,6 miljoner. En uppskattning från 1991 säger att viruset dödade mellan 25 och 39 miljoner människor. Enligt en uppskattning från 2005 var dödssiffran 50 miljoner (cirka 3 % av världens befolkning) och möjligen så hög som 100 miljoner (mer än 5 %).

Olika åsikter om hur många som egentligen dog

En omvärdering från 2018 i American Journal of Epidemiology uppskattade dock summan till cirka 17 miljoner, även om detta har bestridits. Med en världsbefolkning på 1,8 till 1,9 miljarder motsvarar dessa uppskattningar mellan 1 och 6 procent av befolkningen. I räkneexemplen i denna artikel utgår vi från siffran 100 miljoner döda i världen. 

Spanska sjukan bröt ut i USA och dödade fler människor än någon annan pandemi före eller efter, inklusive Justinianuspesten på 500-talet, den medeltida digerdöden, AIDS-epidemin och ebola.

Man räknar med att ungefär 500 miljoner människor blev smittade av sjukdomen – vilken motsvarade 26 % av världens befolkning vid den tiden.

Hur många dog i spanska sjukan i USA?

Centers for Disease Control and Prevention uppskattar att 675 000 amerikaner dog under pandemin 1918. Med sin dåvarande befolkning på 106 miljoner invånare innebär detta att något fler dog i USA procentuellt sett än i övriga världen – runt 6 %.

Orsaken till att så många dog av denna sjukdom i USA och resten av världen var att kunskapen kring influensavirus var så mycket lägre på den tiden jämfört med nu och inga vaccin fanns tillgängliga. Det gjordes heller inga direkta försök att stoppa spridningen, såsom genom distansering och allmänna restriktioner. Den enda strategin kan väl sägas vara: “Be till Gud och stå ut tills det går över”.

Hur många dog i spanska sjukan i Sverige

I Sverige var vi relativt besparade från sjukdomen. Endast 35 000 svenskar dog i spanska sjukan, vilket utgjorde ungefär 0,5 % av befolkningen.

Detta kan jämföras med Covid-19 som till dags dato krävt 0,2 % av svenska befolkningens liv. Detta trots restriktioner och vaccineringar. Det ger en indikation om hur illa det kunde gått om Covid-19 slagit till 100 år tidigare i stället för i en tid när kunskap och resurser att bekämpa en pandemi är så mycket större.

Läs mer

Hur sociala medier kan användas för att marknadsföra ditt företag

Sociala medier är ett utmärkt verktyg för att marknadsföra ditt företag. Med hjälp av sociala medier kan du snabbt nå en stor publik, bygga...

Kristina Taylor – kändishustru

Kristina har tidigare varit gift med kocken och tv-profilen Tareq Taylor. De har ett barn, dottern Ellen, ihop och Kristina arbetar som lärare. Privat...

Anja Lundqvist med Heder i behåll

Inom skådespelarvärlden har Anja Lundqvist blivit känd som kunnig och för att ha skinn på näsan. Ofta har Lundqvist porträtterat starka kvinnor och denna...

Brisket and Friends

Brisket and Friends startades i Årsta. Numera finns Brisket and Friends lite överallt i Stockholm och har till och med hittat ända ner till...

La Neta Stockholm – mat från Mexico

Mat från Mexico associeras inte längre bara med bruna bönor och ris. På La Neta Stockholm är det annat som gäller när du besöker...