Har du ställt dig frågan: hur länge lever en kanin?

Datum:

Har du ställt dig någon av frågorna:

  • Hur länge lever en kanin?
  • Hur länge lever en kanin i fångenskap?
  • Hur länge lever en kanin utan vatten?
  • Hur länge lever en kanin utan mat?

I denna artikel ska du få svar på dessa frågor.

Så hur länge lever en kanin då?

Detta beror på flera olika faktorer där en del är genetiska och en del sociala. Ras och arv har stor betydelse och tillgång till mat och omtanke likaså. Men ska man ge en generell siffra så är denna 3 – 8 år. Det vill säga ett ganska stort tidsspann.

Storväxta kaniner blir i allmänhet inte lika gamla som små kaniner. Det kan handla om flera års skillnad.

Vissa kaniner har uppmätts bli så gamla som 12 år. Världens äldsta kanin var Flopsy, som blev 18 år och 10 månader. Flopsy levde i Tasmanien i Australien och var en vildkanin som sedan blev tam.

Livslängden för en kanin i fångenskap

En kanin som lever i frihet lever i de allra flesta fall också ett kortare liv då de där är konstant utsatta för faror. Dels attacker från rovdjur, men också risk för matbrist och sjukdomar.

En kanin i fångenskap är skyddad från rovdjur, har god tillgång till mat och vatten samt vaccinering och läkarvård mot sjukdomar och olyckor. 

En kanin som lever i det vilda har en genomsnittlig livslängd på två år, medan en kanin i fångenskap räknas med att leva i 10 år. 

Livslängden för kaniner om de inte får mat och vatten

Mat och vatten är livsviktigt för alla levande varelser – så även för både människor och kaniner. Men kaniner är mer känsliga för att gå utan mat och vatten än människor är. 

Det räcker att en kanin går utan mat i några timmar innan det visar sig. Får kaninen inte mat på en hel dag kan det till och med bli ganska kritiskt.

Frånvaro av vatten är än mer alarmerande. En kanin som inte fått vatten på ett dygn löper stor risk att dö. Om det är torrt och varmt kan detta ske på ännu kortare tid än så. En kanin bör dricka en tiondel av sin egen vikt per dag.

Läs mer

Hur sociala medier kan användas för att marknadsföra ditt företag

Sociala medier är ett utmärkt verktyg för att marknadsföra ditt företag. Med hjälp av sociala medier kan du snabbt nå en stor publik, bygga...

Kristina Taylor – kändishustru

Kristina har tidigare varit gift med kocken och tv-profilen Tareq Taylor. De har ett barn, dottern Ellen, ihop och Kristina arbetar som lärare. Privat...

Anja Lundqvist med Heder i behåll

Inom skådespelarvärlden har Anja Lundqvist blivit känd som kunnig och för att ha skinn på näsan. Ofta har Lundqvist porträtterat starka kvinnor och denna...

Brisket and Friends

Brisket and Friends startades i Årsta. Numera finns Brisket and Friends lite överallt i Stockholm och har till och med hittat ända ner till...

La Neta Stockholm – mat från Mexico

Mat från Mexico associeras inte längre bara med bruna bönor och ris. På La Neta Stockholm är det annat som gäller när du besöker...