Hur länge har Putin varit president?

Datum:

I samband med Sovjetunionens sönderfall uppstod en lång period med stor turbulens inom det politiska systemet. Olika delar av unionen förklarade sig självständiga. Vasallstater i östeuropa frigjorde sig från den politiska ledningen i Moskva. Kvar av unionen blev den Ryska Federationen. Boris Jeltsin utsågs till ledare. Flera ekonomiska reformer genomfördes.

Reformarbetet gick sannolikt något för snabbt, samtidigt som en ny elit av så kallade oligarker växte fram. Jeltsin såg utvecklingen delvis med blida ögon, men successivt började han tappa greppet. Han rekryterade därför Vladimir Putin som varit verksam i St Petersburg.

Putin utnämndes till president på nyårsafton 1999 och satt som sådan under efterföljande år. Då han inte kunde väljas för mer än två mandatperioder övertog dock Dimitri Medvedev presidentämbetet år 2008 med Putin som premiärminister. Därefter blev Putin återigen president år 2012. 

Putins efterträdare?

På frågan “hur länge har Putin varit president?”, skulle nog många svara: “För länge!”. Möjligen ser man då frågan ur ett västerländskt perspektiv. För många ryssar tycks Putin ha blivit en stark man, som fört Ryssland från kaos till ett land med viss inre stabilitet. Samtidigt har landet utvecklats till att bli vad statsvetare kallar en autokrati. Landet styrs förment demokratiskt men med en diktatorisk ledare. 

Vem blir Putins efterträdare? Ingen tycks kunna svara på den frågan. Konstitutionen har ändrats och han kan sitta som president på livstid. I samband med anfallet på Ukraina har Putins mentala och fysiska hälsa ifrågasatts. Skulle han hastigt avlida eller bli oförmögen att leda landet kommer han att efterträdas enligt ett regelverk. Men regler följs inte alltid i demokratiskt svaga länder.

Är Putin kommunist?

Under Sovjettiden arbetade Putin inom KGB och FSB, dvs mäktiga underrättelseorgan. Under denna tid bekände han sig till kommunismen. Idag kontrolleras Rysslands ekonomi av ett fåtalsvälde av så kallade oligarker. Putin tycks acceptera detta mot att han i gengäld behåller den politiska makten.

Enligt rykten har Putin själv en betydande förmögenhet. Är han kommunist i den klassiska meningen och enligt den marxistiska ideologin? Sannolikt inte! Däremot förefaller han ha planer på att återupprätta delar av den sovjetiska hegemonin eller rent av delar av tsarväldet.  

Putins längd och ålder?

Media fäster ett oförtjänt stort utrymme åt begreppen Putinlängd och Putinålder. Vladimir Putin är född år 1951. Han anses lägga stor vikt vid att uppträda som en stark och viril man. Vid flera tillfällen har han visat upp sin lekamen med bar överkropp. I vilket syfte är obekant, men förmodligen för att han, åtminstone tidigare, varit i god vigör.

Några pseudo psykologer hävdar att Putins maktbegär och synbarliga självhävdelsebehov förklaras av hans relativt korta längd på 170 centimeter. Jämförelser görs med andra korta härskare i historien som Napoleon och Hitler.

Läs mer

Optimera din webbplats: Faktorer du inte får missa

Vill du förbättra din webbplats och öka dess synlighet på sökmotorer? Då är det viktigt att du inte missar viktiga och betydelsefulla knep som...

Så marknadsför sig spelplattformar på nätet 

Du har säkert hört begreppet “syns du inte, finns du inte”. Det gäller i högsta grad för företag som vill lyckas på en marknad...

10 Bästa böckerna för att förlora sig i en annan värld

Ibland behöver man bara verkligen koppla av och fly vardagsstressen. Det kan vara svårt att göra om man är hemma och ständigt blir påmind...

Modern teknologi som har påverkat spelindustrin 

Utvecklingen för spelindustrin tog fart under tidigt 2000-tal och har därefter aldrig riktigt stannat av. Istället får vi se nya tekniker, funktioner och allt...

Hur sociala medier kan användas för att marknadsföra ditt företag

Sociala medier är ett utmärkt verktyg för att marknadsföra ditt företag. Med hjälp av sociala medier kan du snabbt nå en stor publik, bygga...