Hur länge har man antikroppar?

Datum:

Covid-19 eller Corona är precis som en förkylning en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vanliga symptom för den som insjuknar i Covid-19 är halsont, snuva och feber, alltså liknande symptom som vid en förkylning eller influensa. Därför kan det vara bra att också veta hur länge man har antikroppar mot Covid-19 så att man vet om det är Covid eller en förkylning man drabbats av. I texten som följer reder vi ut detta. 

Covid-19 orsakas av SARS-CoV-2. Det är ett virus i ständig förändring och som man kan smittas av flera gånger. Därför kan det vara bra att få svar på frågan: hur länge har man antikroppar? 

Antikroppar för Covid 19

De flesta som insjuknar i Covid-19 blir inte särskilt sjuka. Men det finns de som är extra känsliga för viruset och är man smittad och sjuk är det viktigt att man tar hänsyn till andra och stannar hemma tills man är frisk. Men det är också viktigt att man vaccinerar sig, särskilt om man tillhör någon riskgrupp. Som vaccinerad drabbas man inte lika hårt av sjukdomen och man sprider heller inte lika mycket virus omkring sig och smittar inte andra lika lätt. 

Det är många som efter genomgången Covid-19 infektion vill ha svar på frågan “hur länge har man antikroppar?”. Studier som har gjorts gör gällande att man kan ha antikroppar kvar i ett år även efter lindrig Covid. Men Covid-19 har visat sig vara en sjukdom i ständig förändring och nya virusvarianter uppkommer ständigt, vilket innebär att man ändå kan bli smittad flera gånger.

Hur länge har man kvar antikroppar från sin mamma?

Det händer att man som gravid drabbas av Covid-19. Då kan det vara bra att veta att det inte föreligger någon ökad risk för att barnet ska bli allvarligt sjukt. Att föda barn när man är sjuk i Covid-19 brukar inte heller vara några större problem. Men är man allvarligt sjuk kan man behöva plocka ut barnet med hjälp av kejsarsnitt. 

Det kan kännas tryggt att veta att mammor som är sjuka i Covid och ammar sina barn också hjälper barnen att bygga upp immunförsvaret och ger dem immunitet mot Covid. Hur länge man har mammans antikroppar kan däremot vara svårt att svara på då sjukdomen fortfarande är relativt ny. Men i de undersökningar som gjorts har barnen fortfarande efter två månader varit immuna.

Därför är det svårt att säga hur länge man är immun mot corona

Det uppstår hela tiden nya virusvarianter vilket gör att man kan drabbas av Covid-19 trots att man har antikroppar. Det gör att frågan “hur länge har man antikroppar?” är svår att svara på.

De virusvarianter som hittills har dykt upp kallas:

  • Alfa
  • Beta
  • Delta
  • Gamma
  • Omikron

Det finns även flera undervarianter som exempelvis BA.2, BA.4, BA.5 och XJ.

Läs mer

10 Bästa böckerna för att förlora sig i en annan värld

Ibland behöver man bara verkligen koppla av och fly vardagsstressen. Det kan vara svårt att göra om man är hemma och ständigt blir påmind...

Modern teknologi som har påverkat spelindustrin 

Utvecklingen för spelindustrin tog fart under tidigt 2000-tal och har därefter aldrig riktigt stannat av. Istället får vi se nya tekniker, funktioner och allt...

Hur sociala medier kan användas för att marknadsföra ditt företag

Sociala medier är ett utmärkt verktyg för att marknadsföra ditt företag. Med hjälp av sociala medier kan du snabbt nå en stor publik, bygga...

Kristina Taylor – kändishustru

Kristina har tidigare varit gift med kocken och tv-profilen Tareq Taylor. De har ett barn, dottern Ellen, ihop och Kristina arbetar som lärare. Privat...

Anja Lundqvist med Heder i behåll

Inom skådespelarvärlden har Anja Lundqvist blivit känd som kunnig och för att ha skinn på näsan. Ofta har Lundqvist porträtterat starka kvinnor och denna...