Hur lång är Öresundsbron?

Datum:

En fråga om hur lång en bro är brukar vara enkel att besvara. Men vid frågan “hur lång är Öresundsbron” dyker det direkt upp två följdfrågor: Hur lång är Öresundsbron ovan vatten och hur lång är Öresundsbrons tunnelsektion? Bron dyker ju faktiskt ner i under jord och under vatten på vägen över till Danmark. 

Öresundsbron ovan vatten – brosektion

Brosektionen sträcker sig över 7,8 km från Lernacken på den svenska sidan till Pepparholmen. Pepparholmen är en konstgjord ö med en yta på cirka 1,3 km2. Ön byggdes med framför allt muddermassor för att ge Öresundsbron ett brofäste och efter 4,1 km en nedgång till tunnelsektionen. Tillsammans är Öresundsbron ovan vatten alltså 11,9 km. 

Öresundsbron under vatten – tunnelsektion

På Pepparholmen förbinds brosektionen med tunneln som går under en sjöfartsled som kallas Drogdenrännan. Därför kallas tunneln ofta för Drogdentunneln även om den i de flesta fall räknas som en del av Öresundsbron, eller Öresundsförbindelsen. Tunnelsektionen är 4,1 km lång.

Öresundsbron, en rejäl konstruktion!

Tillsammans är alltså bron ungefär 1,6 mil lång, eller 16 km. Den som har åkt över bron har nog fascinerats av dess storlek. Bron är konstruerad med en snedkabelteknik där kablarna som håller uppe brobanan löper ut direkt från pyloner. 

Kablarna som håller uppe brospannet har en brottstyrka på 2000 ton var, och varje kabel eller fiberlina är en flätning av 70 stycken mindre kablar. Hela 25 kilometer fiberlina användes i konstruktionen och dessa fäster i pyloner som sträcker sig 203,5 meter ovan vattenytan. Det gör Öresundsbron till Sveriges högsta byggnad! 

Öresundsbron  – en kontroversiell byggnad

När Öresundsbron skulle byggas var det många som protesterade mot planerna och menade att konstruktionen skulle störa havslivet i området. Miljöminister Olof Johansson avgick 1994 i protest mot byggnadsplanerna efter att länge ha argumenterat mot Öresundsförbindelsen. 

Idag är meningarna delade kring Öresundsbrons miljöpåverkan. Det finns tecken på att bropelarna utgör fästen åt musslor som i sin tur är mat åt andra djur och därmed förbättrar havets mångfald. Ofta tar miljömässiga utredningar lång tid och kanske är det ännu för tidigt att helt avgöra hur lyckad Öresundsbron har varit i ett hållbarhetsperspektiv. 

Däremot är rösterna från Öresundspendlarna tydligt positiva. Öresundsbron gör det enkelt att ta sig mellan Malmö och Köpenhamn, inte bara för turister utan även för dagpendlare.

Läs mer

Hur sociala medier kan användas för att marknadsföra ditt företag

Sociala medier är ett utmärkt verktyg för att marknadsföra ditt företag. Med hjälp av sociala medier kan du snabbt nå en stor publik, bygga...

Kristina Taylor – kändishustru

Kristina har tidigare varit gift med kocken och tv-profilen Tareq Taylor. De har ett barn, dottern Ellen, ihop och Kristina arbetar som lärare. Privat...

Anja Lundqvist med Heder i behåll

Inom skådespelarvärlden har Anja Lundqvist blivit känd som kunnig och för att ha skinn på näsan. Ofta har Lundqvist porträtterat starka kvinnor och denna...

Brisket and Friends

Brisket and Friends startades i Årsta. Numera finns Brisket and Friends lite överallt i Stockholm och har till och med hittat ända ner till...

La Neta Stockholm – mat från Mexico

Mat från Mexico associeras inte längre bara med bruna bönor och ris. På La Neta Stockholm är det annat som gäller när du besöker...