Uppdaterad 07-07-23
 
Åter till startsidan
Om Hembygdsföreningen
Om Olnispagården
Om Olnispa Bystuga
På gång i Sälen
Transtrands Spelmanslag
Fotoalbum
Länkar
Kontakta oss

Transtrands Hembygdsförening
Olnispagården
780 67 Sälen
tel: 0280-206 00

Olnispagården i Sälen


Olnispa gammelgård med två kullor.

OLNISPAGÅRDEN ( Ola Nils Pers gård)
Hembygdsgård i Transtrands socken

Gården har varit i samma släkts ägo sedan 1500-talet och OlnispaJohanna (1886-1960) var 13:e generation i rakt nedstigande led och bodde kvar fram till 1945. Av 1500-talets Olnispagård är det inte mycket kvar. Endast några stockar i parstugans östra vägg kan, enligt expertis, vara från denna tid.

1945 övertogs gården av Transtrands Besparing som renoverade den i samarbete med Transtrands Hembygdsförening. Midsommarafton 1947 invigdes Hembygdsgården, sockenvapnet och sockenfanan, och senare blev gården kulturminnesmärkt.

Den stil som gården nu har, är typisk för 1700-1800- talets bondgårdar i dessa trakter. Gården består av en s k parstuga, som är "vinterstuga" (rum) åt öster och "sommarstuga" (rum) åt väster med en liten kammare i mitten.

Åt väster ligger stall, stallslider och vedbod med överbyggnad av stallsskulle för hö och loft. Åt söder finns ladugård, foderlada, kornlada, (där man tröskade) och matbod med källare under. Till gården hör också ett härbre, båthus och smedja. I gården finns en hel del föremål av järn och trä, som kan "berätta" om bygdens arbete och näringar under 1700-1800- och 1900-talen.

VASAHOLN "moderna Sveriges vagga"
Sägnen säger att Gustav Eriksson Vasa övernattade på Olnispagården och att morkarlarna Engelbrekt och Lars från Kättilbo hann upp honom på kullen (Vasaholn) strax norr om gården och bad honom att vända och bli deras ledare i befrielsekriget mot Kristian Tyrann…Detta är den avgörande punkten i den moderna svenska historien. På kullen står det ett minnesmonument med följande text "Gustav Eriksson Vasa 1521 Om du vill blifva vår härhöfvitsman så följer båd gammal och ung".
400 år senare, startade första Vasaloppet nedanför kullen med 116 deltagare, segrade gjorde Ernst Alm på tiden 7.32 (ospårat).

Du är mycket Välkommen till Olnispagården!