Uppdaterad 09-06-05
 
Åter till startsidan
Om Hembygdsföreningen
THF:s styrelse
Bli medlem!
Om Olnispagården
Om Olnispa Bystuga
På gång i Sälen
Transtrands Spelmanslag
Fotoalbum
Länkar
Kontakta oss


Transtrands Hembygdsförening
Olnispagården
780 67 Sälen
tel: 0280-206 90

Transtrands Hembygdsförening


En vandring till stenen i Storhön nordost om Sälens by.

TRANSTRANDS HEMBYGDSFÖRENING
Transtrands Hembygdsförening, som förvaltar Olnispagården, har som syfte och mål att ta vara på, bevara och åskådliggöra bygdens kultur och tidigare generationers livsformer. Hembygdsföreningen har en egen arbets- och samlingslokal i Bystugan där man kan del av litteratur, föremål mm, och att vara med i olika verksamheter.

Hembygdsföreningen arrangerar vandringar, guidade turer och utflykter i Transtrands hembygd.
Hembygdsföreningen erbjuder också olika typer av telegram till dop, fest- och bemärkelsedagar, kondoleanser mm. Kontakta Lisbeth Sålder tel 0280-203 45.

Ska ni döpa ert barn i Sälen?

Transtrands Hembygdsförening har tagit fram en kopia av en gammal "dopkasse/ kristning- kasse/barnkorg" (babylift) som finns i Olnispagården i Sälens by (hembygdsgården). Dopkassen användes för att bära fram barnet till dopet, men användes även som barnkorg så länge barnet fick plats. Kassen/korgen är gjord i näver, ihopsydd med björkrötter och dekorerad med färgglada tygbitar. Tanken är att man ska kunna låna "dopkassen" när man döper sitt barn, och Hembygdsföreningen vill på det här viset förena nutid med gamla traditioner från bygden.
I kassen ligger det första barnet som bars fram vid sitt dop. Hon heter Linnéa Julia Henriksdotter Hurtig och föddes 2003-01-21 och döptes 2003-05-24.

Du är mycket Välkommen till Transtrands Hembygdsförening!