Järvakilen 10 - Haga:

StorStockholms Gröna Kilar är de naturområden som blivit över när staden utvecklats längs ett antal järnvägsspår och vägar. Resultatet har blivit en stjärnformig struktur där obebyggda grönområden når ända in till Stockholms centrum.

Det innebär samtidigt att vi nästan överallt i regionen har nära ut i naturen, oftast inte mer än några hundra meter.
Ända från huvudstadens kärna ut till förorternas ytterkanter sträcker sig obrutna grönområden med vandrings- och motionsstråk, svampskogar, fågelsjöar, myrmarker, badplatser och med spår av
9000 års kulturhistoria — en fantastisk tillgång utan motstycke i världen.
Tyvärr håller denna struktur på att tuggas sönder. Arealen oexploaterad mark i regionen beräknas krympa med 2 km2 om året. Nya vägar styckar sönder landskapet och fungerar som barriärer för djur och människor. Längs de nya vägarna drivs exploateringen vidare med stormarknader, lagerlokaler, industrier och bensinstationer.

Järvakilen sträcker sig från Sigtuna till Norrtull genom sju kommuner: Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Järfälla, Stockholm, Sundbyberg och Solna.

Sex mil natursköna gång- och cykelvägar har kartlagts i Järvakilen. En stor del av kilen är naturreservat med höga natur- och kulturvärden.

Jag har lagt ut Järvakilen 1-10 för att visa Jarvakilen från norr till söder.
Hitta alla cacher I serien och samla hintar til bonus cachen.”Järvakilen 11”

Eng
The green wedges of greater Stockholm are unspoilt areas that has been left over when Stockholm expanded and suburbs were created, The result is a star shaped structure, where undeveloped green areas reaches all the way into the center of Stockholm.
This means that from any location in the Stockholm region nature is usually only a couple hundred meters away.

A arge part of Järvakilen is nature reserves with great nature- and cultural- value.

Unfortunately the wedges are threatened by the building of new roads, shopping centers, new buildings for industries and warehouses.

I have placed Järvakilen 1-10 to illustrate the Järva wedge from north to south.
Find Järvakilen 1-10 and collect hints for bonus cache “Järvakilen 11”